Gebrik - Isosytems AG - Votre spécialiste en fabrication de systèmes d'isolation en brique Isosytems AG
Français Nederlands English Deutsch
 

Applicaties

 
Isosytems AG
Isosytems AG
Isosytems AG
Isosytems AG
AWEX 
Avec le soutien de l'AWEX
(Agence Wallonne à l'exportation)
Sitemap
made by mum.lu
Waaiers van toepassing
support
support2
Gebrik – veelzijdig en duurzaam

Gebrik systemen kunnen veelzijdig toegepast worden. Sanering van oude gebouwen, nieuwbouw, grote wooncomplexen of eenfamiliewoningen - de Gebrik gevels met natuurlijke bakstenen vervullen steeds de hoogste eisen. Dit geldt ook voor de montage. Gebrik isolerende bakstenen kunnen eenvoudig en snel op elke ondergrond aangebracht worden. Traditioneel metselwerk of beton, een houten draagwerk bij een afgewerkt huis of een metalen draagwerk – de Gebrik panelen van natuurlijke bakstenen zijn overal duurzaam inzetbaar. 

Het systeem GEBRIK® past zich aan voor plaatsing op zowel nieuwe als oude verticale wanden tot een hoogte van 10 verdiepingen (benedenverdieping + 10).

 

  Een « traditionele » drager

 

Het systeem kan op beton, op betonsteen (hol of massief), metselwerk met holle of massieve bakstenen enz. worden aangebracht. De bevestigingsmethode van het systeem GEBRIK® is perfect aan deze materialen aangepast.

 

Skelet in hout/ geprefabriceerd huis

 

Het aanbrengen van het systeem is eveneens mogelijk op gebouwen of delen van een voorgevel met een houtskelet voor zover er aan de voorschriften van het betreffende land is voldaan. In dit geval moet de muur met multiplexpanelen of OSB-panelen met een minimale dikte van 15 mm en een spanwijdte van maximum 60 cm bedekt worden .

 

De dwarse latten die dienen voor de vereiste starheid moeten op afstanden van minimum 80 cm van elkaar geplaatst worden. Het is tevens mogelijk om panelen uit houtslijp te gebruiken. 

 

De bevestiging van de GEBRIK® -elementen gebeurt met behulp van speciale schroeven die een garantie van de fabrikant hebben voor het gebruik buiten en die voor elk geval van moeilijkheden zijn aangepast. 

 

Skelet in metaal

 

Het systeem kan eveneens op gebouwen of delen van een voorgevel met een metalen skelet worden aangebracht. De buitenbekleding van de muur die als drager dient, kan uit multiplexpanelen , uit OSB-panelen of panelen uit houtslijp bestaan. Voor de montage zijn dezelfde regels van toepassing als voor het skelet in hout/de geprefabriceerde huizen. 

 

De plaatsing  kan eveneens gebeuren op voorgevels in plaatijzer met trapezoïdale golven. 

 

Momenteel vallen de beide voornoemde toepassingen nog niet binnen de bestaande vergunning. In het eerste toepassingsgeval (houtskelet ), werden de systemen echter reeds met succes uitgevoerd. Er bestaat daarvoor een voorafgaande typevergunning en een overeenkomstige garantie. 

 

De tweede toepassing (plaatsing op een metalen skelet) werd eveneens door enkele klanten al sinds jaren gebruikt zonder het minste probleem. Eén van deze gebruikers werkt momenteel met een gecombineerde typevergunning.

 

Back Printen Impressum Top
Isosytems AG
Isosytems AG